PROGRAM 2. LUTKARSKOG FESTIVALA UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ODSJEKA U ČAKOVCU LUF UF 2023

Program 2. LUF UF-a uključuje stručno umjetničko usavršavanje za odgojitelje, učitelje i studente kroz predavanja i radionice iz područja lutkarstva i scenske umjetnosti, izložbu lutaka, predstavljanje knjige, lutkarske predstave i radionice za djecu. 

Program je realiziran u suradnji sa čakovečkim vrtićima DV Cvrčak i DV Cipelica i Međimurskom županijom.

 Dobro došli!

KATALOG IZLOŽBE 

ČUDESAN SVIJET LUTAKA

POZIVAJU SE SVI SUDIOICI 2. LUTKARSKOG FESTIVALA LUF UF -A 

DA DOĐU 28.09.2023. U 14 SATI NA OTVORENJE IZLOŽBE 

ČUDESAN SVIJET LUTAKA U GALERIJU SCHEIER 

ADRESA: Zgrada Scheier Ul. Matice hrvatske 2, Čakovec

POZVANI PREDAVAČI I VODITELJI RADIONICA NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU ZA UČITELJE, ODGOJITELJE I STUDENTE

AKSINIJA KERMAUNER

Dr. sc. Aksinja Kermauner je predavačica specijalne pedagogije, prof. slovenskog jezika, likovne umjetnosti i književnica. Vodi projekte za bolje uključivanje osoba s invaliditetom u društvo, kao što su Taktilni i Srebrni kamišibaj. Članica je Društva slovenskih pisaca i potpredsjednica Društva specijalnih i rehabilitacijskih pedagoga Slovenije.

PREDAVANJE: KAMIŠIBAJ ZA SVAKOGA

Na predavanju upoznat ćemo kamišibaj, japansku vještinu pripovijedanja uz slike na minijaturnoj drvenoj pozornici. Prikladan je za sve generacije, različite sredine i teme. Gledateljima nudi intimno kazališno iskustvo, pomaže im da osluškuju sebe i povezuju ih s drugima na umjetnički način. Ujedno upoznat ćemo i neke prilagođene oblike kamišibaja.

ANDRIJANA KOS LAJTMAN

Andrijana Kos Lajtman (Čakovec, 1978.) redovita je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositeljica različitih kolegija iz hrvatske i svjetske književnosti. Znanstvenim je interesima najviše usmjerena suvremenoj književnosti. Objavila je šezdesetak znanstvenih radova u domaćim i stranim publikacijama te tri znanstvene knjige: Autobiografski diskurs djetinjstva (Naklada Ljevak, 2011.), Poetika oblika – suvremene konceptualne i hipertekstualne proze (Naklada Ljevak, 2016.) i Poetski napon smrti – od krika do tišine (Naklada Ljevak, 2022.). Autorica je i sedam pjesničkih zbirki: Jutarnji laureat (Grad Čakovec, 2008.), Lunule (Disput i DHK, 2012.), Teleidoskop(HDP, 2018.), Stepenice za Stojanku K. (V.B.Z., 2019.), Zarazna zona (Fraktura, 2021., suautorstvo s Damirom Radićem), Plava i smeđa knjiga (MeandarMedia, 2021.), Dani kositra i jeke (HDP, 2023.). Za zbirku Lunule nagrađena je pjesničkom nagradom "Dobriša Cesarić", dok su joj ostale zbirke bile u finalima nekih od najvažnijih domaćih književnih nagrada, kao što su nagrada "Ivan Goran Kovačić", nagrada "Tin Ujević" i nagrada "Fran Galović". Suautorica je i dvaju kratkometražnih dokumentarno-eksperimentalnih filmova Tihi rubovi (2019.) i Dan antifašizma (2019.) Aktivno se bavi književnom kritikom koju od 2021. redovito objavljuje na specijaliziranom portalu za književnost i književnu kritiku Kritika h,d,p. Članica je Hrvatskog društva pisaca (HDP) i Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK).Urednica je i voditeljica književne tribine KAČ na Učiteljskom fakultetu.

PREDAVANJE: STVARALAŠTVO ZA DJECU ARSENA DEDIĆA

Predavanje tematizira umjetnički rad Arsena Dedića namijenjen djeci. Razmatra se Dedićeva zbirka pjesama Dječje oči (2004.) s popratnim CD-om, uglazbljeni stihovi poznatih dječjih pjesnika te glazba za dječje filmove, televizijske serije i kazališne predstave. Najviše pažnje posvetit će se Dedićevu autorskom pjesničkom radu za djecu, prezentiranom u zbirci stihova Dječje oči. Predočuje se struktura zbirke, njezina tematska usmjerenost, humanistički svjetonazor, elementi humora i autobiografizma. Analitički pristup Dedićevim djelima namijenjenima dječjim recipijentima pokazuje da su ona slojevita, umjetnički promišljena i visoke estetske kvalitete, baš kao što je to slučaj i s njegovim stvaralaštvom za odrasle.

DAMIR MIHOLIĆ

Damir Miholić docent je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je više kolegija u području kreativnih terapija. Psihodramski je terapeut i bio je dugogodišnji dramski pedagog, Zagrebačkog kazališta mladih. Istražuje mogućnosti primjene dramskog izražavanja u edukaciji, rehabilitaciji i terapiji.

PREDAVANJE: DRAMSKO IZRAŽAVANJE U PSIHOTERAPIJSKOM KONTEKSTU

U predavanju biti će prezentirane osnovne sastavnice psihodrame i dramske terapije, kao dva modaliteta koje dramsko izražavanje, odnosno igru uloga, koriste kao bazičnu formu prorade terapijskog sadržaja. Naglasak će biti stavljen na primjenu ovih modaliteta u dječjoj populaciji, kod koje ovakav način simboličkog izražavanja zaobilazi dominantnu verbalizaciju i olakšava prorađivanja problemskih tema i promjenu unutrašnjeg svijeta malog klijenta.

RADIONICA: OSNOVNE TEHNIKE PSIHODRAME I DRAMSKE TERAPIJE

Sudionici će se, kroz osobno iskustvo dramskog doživljavanja, izražavanja i interakcije s drugima u grupi, upoznati s bazičnim postavkama psihodrame i dramske terapije. Biti će prezentirane neke postupke i tehnike koje ovi modaliteti koriste u provedbi seansi, odnosno proradi tema u terapijskom procesu.

BRANIMIR MENDEŠ

Docent u znanstvenom području društvene znanosti, polje pedagogija. Stalno zaposlen na Filozofskom fakultetu u Splitu, Odsjek za rani i predškolski odgoj. Aktivan u znanstvenom i stručnom životu te aktivnostima popularizacije znanosti. Objavio više knjiga, članaka u znanstvenim referiranim i stručnim časopisima te zbornicima radova. Uže područje znanstvenih interesa: inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi, povijesni razvoj institucijskog ranog i predškolskog odgoja, dječja igra, umjetnički odgoj i dr. 

PREDAVANJE: SCENSKA LUTKA U DJEČJEM SVIJETU

Scenska lutka prati dijete na putu njegova odrastanja. Prisutna je u igri djeteta rane i predškolske dobi. Igra djeteta sa scenskom lutkom promatra se u kontekstu poticanja cjelovitog razvoja te odgoja, učenja i razvoja njegovih kompetencija. Značajan je mediju u kontekstu ostvarivanju niza dobrobiti: od osobne, tjelesne i emocionalne preko obrazovne do socijalne. Scenska lutka u djetetovim igrama predstavlja neiscrpan izvor radosti i vedrine.

SONJA IVIĆ

Dr. sc. Sonja Ivić doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu Strategije poučavanja i zadovoljstvo učenika nastavom. Učiteljica je razredne nastave s dugogodišnjim iskustvom u Osnovnoj školi Vladimir Gortan u Rijeci. Autorica je slikovnica, stručnih i znanstvenih radova. Autorica je i koautorica udžbenika Pčelica i Zlatna vrata i popratnih materijala za hrvatski jezik namijenjenih nižim razredima osnovne škole. Dugogodišnja je voditeljica radionice Izrada slikovnice u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće namijenjene potencijalno darovitoj djeci.

PREDAVANJE: LUTKA PRATITELJ DJETETA IZ VRTIĆA U ŠKOLU

Lutka u djetetovom životu ima važnu ulogu posebice u tranzicijskom razdoblju na prijelazu iz vrtića u školu. Može biti dijelom svih etapa nastavnog procesa što uvelike ovisi o kreativnosti učitelja i vještini kreiranja nastavnih scenarija. Značajnu ulogu na razvoj kreativnosti i jačanju komunikacijskih vještina ima lutka koju dijete dorađuje i daje joj osobnost ili je samostalno izradi. U svijetu djetetove mašte lutka može postati razrednim ljubimcem, ravnopravnim članom razrednog odjela. Pomaže u razvijanju socijalizacijskih odnosa, empatije, samopouzdanja te povremeno zauzima ulogu medijatora.


DUBRAVKO TORJANAC

Dubravko Torjanac, redatelj, prevoditelj, lutkar rođen 1957. u Varaždinu, diplomirao kazališnu režiju i radiofoniju. Režirao stotinjak predstava: za odrasle, za djecu i lutkarske. Od 1994. do 2022. umjetnički je rukovoditelj i redatelj Dječje i lutkarske scene HNK u Varaždinu. Lutkarstvo (marionetu) učio kod prof. Albrechta Rosera u Stuttgartu. Piše kazališne, lutkarske i tekstove za djecu, adaptira za radio i kazalište, sudjeluje na znanstvenim forumima s temama iz povijesti i estetike kazališta za djecu i lutkarstva, organizira i vodi lutkarske seminare i radionice na temu "marionete". Predavao je o marioneti na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Član je ASSITEJA, UNIME i Društva književnih prevoditelja Hrvatske. Završava doktorski studij iz teatrologije na odjelu Komparativne književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom «Goethe pred lutkarskom pozornicom doktora Johanna Fausa».

RADIONICA: MARIONETA I ANIMACIJA MARIONETE

Radionica «Marioneta i animacija marionete" temelji se na kazališnim i pedagoškim zamislima prof. Albrechta Rosera. Polazeći od jednostavnijih do zamršenijih tipova lutke, razrađuju se tehničko-animacijske karakteristike Tücher-marionete (marioneta od komada platna) i Kopf-Schulter-marionete (marioneta s ramenima i glavom). Svaki «korak» u konstrukciji marionete zamišljen je kao postupna razrada specifičnih zadatosti materijala i animacijskog potencijala: Tücher-marioneta tematizira spoj i mobilitet čvrstog i 'pokretljivog' materijala, Kopf-Schulter-marioneta nalazi se na razmeđi između animacije različitih materijala i konkretnih kiparsko-likovnih formi. 

KATARINA KOLEGA

Katarina Kolega diplomirala je hrvatski jezik i književnost, komparativnu književnost i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je na Hrvatskom radiju gdje uređuje i vodi kulturni magazin "Katapulturu" te emisiju o kazalištu "Theatralia". Autorica je nekoliko dokumentarnih radiodrama, piše i objavljuje kazališne kritike i tekstove o kazalištu. Objavila je monografiju "Mala scena – dvadesetogodišnje putovanje". Dvadeset godina bila je honorarni dramski pedagog u Zagrebačkom kazalištu mladih, vodila je dramske skupine od nižih razreda osnovne škole do srednjoškolaca (7 – 20 godina), s predstavama je gostovala na SKAZU-u te na festivalu profesionalno vođenih kazališta Assitej. Na 33. festivalu zagrebačkim kazališnih amatera nagrađena je "Daskom koja život znači" za najbolji autorski tekst (Igre sjećanja). Vodila je radionice o dramskom stvaralaštvu s djecom i mladima u udruzi "Suncokret", a dramsko – kritičko – radijske radionice na Kliker festivalu. Petnaest godina dio je prosudbene komisije na općinskom i županijskom Lidranu, nekoliko puta bila je selektorica i dio prosudbene komisije Festivala profesionalnih kazališta za djecu i mlade Assitej u Čakovcu, kao i na Međunarodnom festivalu kazališta lutaka PIF-u.

RADIONICA: STIH MOŽE BITI GLASAN I TIH

Često se događa da djeca izgovaraju tekst napamet, bez razmišljanja i vizualizacije slika, jednoličnom intonacijom. U ovoj radionici ponudit ću niz dramskih igri i vježbi koje mogu odgajateljima i nastavnicima koristiti u dramskim ili lutkarskim skupinama tijekom usvajanja teksta na satu. Na temelju jedne antologijske pjesme iz dječje literature pokušat ćemo odijeliti značenje od zvučanja, uključiti tjelesno pamćenje i različite radnje koje mogu rasplamsati maštu i otvoriti neslućene mogućnosti kasnije redateljske inscenacije.

MARGARETA PERŠIĆ

Margareta Peršić živi i radi u Zagrebu gdje je 2000. g. završila Pedagošku akademiju na temu. Slika, piše, ilustrira, oblikuje igračke i lutke, stvara slikopise i lutkoslike, izrađuje scenografije, oblikuje interijere, režira i izvodi predstave. Sudjelovala je na mnogim pedagoškim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu, te vodila brojne lutkarske, dramske, pripovjedne i likovne radionice. Kao pripovjedačica, izvodi pripovjedne predstave u kulturnim i odgojno- obrazovnim ustanovama. Članica je HZSU-a, HDLU-a, ULUPUH-a te HCDO-a. Imala je trideset i devet samostalnih, te sudjelovala na devedeset grupnih izložbi. Ilustrirala je devetnaest slikovnica, od toga jednu autorsku i višestruko je nagrađivana za svoj rad. 2017. g. diplomirala je na institutu za waldorfsku pedagogiju u Zagrebu (Iwp). 2023. objavila je prvu ilustriranu zbirku poezije "Brodarica", koja je proglašena suvenirom grada Krka.

RADIONICA: PRIPOVJEDNA KUTIJICA

Oduvijek su postojale čarobne kutije i kutijice. Sjećam se da je čak Sport Billy imao svoju iako ju je on zvao Supersak- torbica,a ne kutijica:) Vjere sam da svaki lutkar, odgojitelj, učitelj, čovjek koji je u kontaktu s djecom i ovim urnebesnim svijetom, mora imati uza se jednu takvu malu, skoro pa nevidljivu čarobnu kutijicu iz koje vadi, zlu ne trebalo- redom kišobrane, sjekire, duhove, vile i divove...a dobru se uvijek pridružio - komad čarolije. Ponesite, jednu kartonsku kutiju od cipela, nešto krpica, vune, filca, ljepila, škare, iglu i neizostavan konac i da priču ponesite, bajku! Koju? Kakvu? Pitate me? Onu koja je vašem srcu blago.

MARIJANA ŽUPANIĆ BENIĆ

Marijana Županić Benić docentica je na Katedri umjetničkog područja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Umjetničkim i umjetničko-pedagoškim radom bavi se više od 25 godina. Izlaže radove na  izložbama, a kao autor i izvođač sudjelovala je u brojnim kazališnim projektima.  Članica je ULUPUH-a, HDLU-a i UNIMA-e. Autorica je knjiga "O lutkama i lutkarstvu" i "Lutka/r/stvo i dijete".  2022. osnovala je i pokrenula lutkarski festival Učiteljskog fakulteta LUF UF. Bavi se istraživanjima u umjetničkom području te objavljuje znanstvene radove iz područja pedagogije, metodike likovne kulture i lutkarstva.

RADIONICA: KAZALIŠTE PREDMETA I MATERIJALA U RADU S DJECOM

Kazalište predmeta i materijala podrazumijeva trenutno nastajanje i nestajanje lutke na pozornici korištenjem različitih uporabnih predmeta ili neoblikovanog materijala. Polaznici radionice će kroz praktičnu izradu improviziranih lutaka od različitih neoblikovanih materijala te putem kreativnih vježbi i kroz lutkarsku igru osmisliti i kratka uprizorenja. Radionica nudi kreativne vježbe i igre koje polaznici mogu primijeniti direktno u radu s djecom.

VIKTORIJA NEVISTIĆ

Viktorija Nevistić, magistra je primarnog obrazovanja s pojačanim programom likovna kultura. Od 2022. ima status učitelja savjetnika. 2018. upisala je doktorski studij na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao učiteljica u OŠ Ivana Cankara u Zagrebu. Od 2016. do danas vanjski je suradnik, predavač na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri umjetničkog područja iz predmeta Metodika likovne kulture.Tijekom svoga profesionalnoga rada paralelno je njegovala ljubav prema umjetničkom izražavanju pa su u zadnjih 15 godina iz njezine male radionice, iglom, koncem i strojem za šivanje nastajale scenografije za Lutkarsko dječje kazalište "Stribor". Sudionica je više međunarodnih projekata i suautorica više Erasmus + projekata, Agencije za mobilnost i programe EU. Predavačica na radionicama MZO u edukacijama za uvođenje Kurikula RN, 2018-2020.

RADIONICA: IGRAM SE I UČIM- LUTKE OD PAPIRA

Poticanje razvoja kreativnosti kod djece vrtićke i mlađe školske dobi upravo je potaknuti maštu i dopustiti im otkrivanje vlastitih mogućnosti, razvoj vještina, učenje i osamostaljivanje. Izgradnja vlastitog stava upravo kroz stvaralački proces, najbolji je način kako se dijete može osloboditi i osnažiti. Nakon slušanja priče, djeca i učenici kreću u avanturu stvaranja. Stoga je cilj radionice izrada jednostavnih, zanimljivih i poticajnih lutaka od papira koristeći se različitim vještinama rezanja, presavijanja. Stečeno iskustvo na radionici direktno je primjenjivo u radu s djecom.